תפילה ללידה קלה

במהלך ההריון כולו וכמובן בלידה עצמה כדאי להשתמש בתפילה ככלי לשיחה ישירה עם הקב"ה, שיחה שיכולה להשפיע על הנפש ולעודד את הגוף לייצר הורמונים שיגרמו לך להרגיש בטוחה ומוגנת ועשויים גם לקדם את הלידה.
מנהג לקרוא כל יום 5 פרקי תהילים מתוך מזמורים: א,ד,ה,ח,כ,ל"ה,נ"ז,צ"ג,ק"ח,קמב. לאחר מכן יש לומר:

תפילה לאשה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי לפניך תקל מעלי את-צער העיבור, ותוסיף ותתן לי כח כל ימי העיבור שלא יֻתש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימי ללדת. ובבוא השעה ואשב על הָאָבְנַיִם תשמרני ברוב חסדיך מכל-צער ומכל-כאב ואלד בשעה קלה כתרנגולת. והולד יצא לאויר העולם בנחת ולא בצער, ויולד בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות. ויגדל בחן וחסד ובעושר ובבריאות כל הימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב בעלי במידה טובה בישועה ורחמים. ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים. ועינינו ועיני כל קרובינו רואות. ויקוים בזרענו "דור ישרים יבורך" אמן!

תפילה לבעל:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי לפניך תקל מעל אשתי את-צער העיבור, ותוסיף ותתן לה כח כל ימי העיבור שלא יֻתש כוחה ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימיה ללדת. ובבוא השעה ותשב על הָאָבְנַיִם תשמרה ברוב חסדיך מכל-צער ומכל-כאב ותלד בשעה קלה כתרנגולת. והולד יצא לאויר העולם בנחת ולא בצער, ויולד בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות. ויגדל בחן וחסד ובעושר ובבריאות כל הימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב אשתי במידה טובה בישועה ורחמים. ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים. ועינינו ועיני כל קרובינו רואות. ויקוים בזרענו "דור ישרים יבורך" אמן!

 

 

 

Comments