לידה כהלכתה

הלידה נושאת עמה משמעויות והשלכות רבות לכל אשה. כאשה דתיה מצטרפות לכך השלכות הלכתיות של צניעות המתחילות עוד בהיריון, הלכות כחולה שאין (או יש) בה סכנה לענין צומות, חילול שבת ופיקוח נפש עם הצורך בהגעה לבית חולים בשבת ועוד, אך מעבר לכך משמעויות אמוניות של התמודדות עם סכנה, קושי וכאב, שותפות בבריאת אדם ונשמה. 
 
בתחום ההלכתי לא כאן המקום ולא הסמכות לפסיקה כלשהי, אך מועלות כאן מספר שאלות שבוודאי תרצו לברר והתשובות המקובלות שניתנו בידי רבנים העוסקים בתחום ומבינים את השלכותיו.
 
 
בתחום האמוני, תמצאי כאן כמה רעיונות מרכזיים עליהם מתבססת פעילותי בהכנה ללידה ובליווי ללידה.